O nas

ZUK Sp. z o. o. jest nowoczesną i profesjonalną spółką wykonawczą, która rozpoczęła działalność w 2003 roku. Głównym zakresem działalności jest realizacja prac z zakresu inżynierii sanitarnej tj.  sieci i przyłączy wodociągowych, kanalizacyjnych, deszczowych, dranaży, zbiorników wód podziemnych, stacji uzdatniania wody, oczyszczalni ścieków.
Dzięki wykwalifikowanej i doświadczonej załodze oraz wykorzystaniu nowoczesnego sprzętu jesteśmy w stanie sprostać każdemu zleceniu z zakresu szeroko pojętej branży budowlanej. W ostatnich latach Spółka z powodzeniem wykonała szereg projektów infrastrukturalnych w formule Generalnego Wykonawstwa realizując projekty drogowe i kubaturowe.
Działalność prowadzimy realizując zlecenia od inwestorów prywatnych jak i pozyskując zlecenia z rynku zamówień publicznych.
Gwarantujemy swoim klientom usługi o najwyższej jakości przy zachowaniu rozsądnych cen, a w szczególności dbamy o dobrą atmosferę pracy przy realizacji prac.