1. Home
 2. Realizacje
 3. Odprowadzenie ścieków z miejscowości Rotmanka, Juszkowo i fragmentu miejscowości Straszyn
IMG_9526

Odprowadzenie ścieków z miejscowości Rotmanka, Juszkowo i fragmentu miejscowości Straszyn

Eksploatator Sp. z o. o.

"Odprowadzenie ścieków z miejscowości Rotmanka, Juszkowo i fragmentu miejscowości Straszyn w gminie Pruszcz Gdański do gdańskiego systemu kanalizacji sanitarnej."

 

 

Inwestycja obejmowała:

 

 • rozbiórkę nawierzchni,
 • roboty ziemne – wykopy, przygotowanie podłoża, nasypy z zagęszczeniem, wymiany gruntów nienośnych, zabezpieczenie wykopów, pompowanie wody,
 • budowę przepompowni ścieków sanitarnych,
 • budowę komory pomiarowej,
 • budowę przewodów kanalizacji sanitarnej tłocznej i grawitacyjnej wraz ze studzienkami i armaturą
 • przebudowę istniejącej studni kanalizacji grawitacyjnej wraz z montażem zastawek i przelewu awaryjnego
 • budowa instalacji energetycznych:
  • budowa agregatu wraz z obudową,
  • rozliczeniowy i kontrolny pomiar energii elektrycznej,
  • instalacja nN-0,4 kV zasilająca odbiory projektowane w ramach zadania,
  • układ samoczynnego załączania rezerwy,
  • oświetlenie terenu.
 • układ automatyki przepompowni
 • budowę żurawia stacjonarnego
 • budowa nawierzchni na terenie przepompowni ścieków wraz z drogą dojazdową, ogrodzeniem, bramą wjazdowa i furtką.