1. Home
 2. Realizacje
 3. Przebudowie drogi gminnej nr 157036 G na odcinku od skrzyżowania z ul. Kościerską w Żukowie do skrzyżowania z ul. 3 Maja w Żukowie
realizacje_zukowo2

Przebudowie drogi gminnej nr 157036 G na odcinku od skrzyżowania z ul. Kościerską w Żukowie do skrzyżowania z ul. 3 Maja w Żukowie

Gmina Żukowo

"Przebudowie drogi gminnej nr 157036 G na odcinku od skrzyżowania z ul. Kościerską w Żukowie do skrzyżowania z ul. 3 Maja w Żukowie."

 

Wartość zadania: 1 209 998,97 zł brutto

 

Inwestycja obejmowała:

 

 • rozbiórkę istniejącej nawierzchni z bruku oraz częściowo istniejącej ściany oporowej,
 • budowę drogi o nawierzchni z bruku o szerokości 3 m (jako jednokierunkowej),
 • wykonanie miejsca rekreacyjnego z kostki kamiennej,
 • budowę miejsc postojowych o nawierzchni z bruku,
 • budowę jednostronnego chodnika o szerokości 2 m,
 • budowę oświetlenia drogowego,
 • budowę kanału technologicznego,
 • budowę cieku wodnego wraz z wpustami deszczowymi oraz fragmentu sieci kanalizacji deszczowej,
 • remont sieci wodociągowej,
 • remont istniejącej ściany oporowej,
 • montaż elementów małej architektury – stojaki na rowery, ławki, kosze na śmieci,
 • wykonanie oznakowania pionowego,
 • zagospodarowanie zieleni,
 • sprawowanie nadzoru archeologicznego,
 • obsługę geodezyjną,
 • wykonanie dokumentacji powykonawczej,
 • uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.